Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Privacy verklaring

M Ventures B.V. (Sport&People), gevestigd aan de Elzenweg 37 te Waalwijk, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacy verklaring . M Ventures B.V. neemt jouw privacy heel serieus. Jouw persoonlijke gegevens behandelen wij dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en wij dragen zorg voor adequate beveiliging daarvan.

Volgens wet- en regelgeving

We houden ons in alle gevallen aan de eisen die de Europese privacyverordening Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt. In het Engels heet de AVG General Data Protection Regulation (GDPR).

Persoonsgegevens die wij verwerken

M Ventures B.V. verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hier een overzicht van de persoonsgegevens die wij via de website of via ons bedrijf verwerken:

 • Voornaam
 • Achternaam 
 • Adres
 • Postcode en plaats
 • E-mailadres
 • Geboortedatum
 • Telefoonnummer
 • Ibannummer

Geautomatiseerde besluitvorming

M Ventures B.V. neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens, zoals bijvoorbeeld een medewerker van M Ventures B.V. tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Je persoonsgegevens worden door M Ventures B.V. gebruikt om je gericht te informeren over onze opleidingen of daarmee samenhangende producten die voor jou interessant kunnen zijn. Stel je geen prijs (meer) op deze informatie, dan kun je dat kenbaar maken per e-mail: info@sport-people.nl.

Delen van persoonsgegevens met derden

M Ventures B.V. deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. M Ventures B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Bedrijven waar wij een verwerkersovereenkomst mee hebben:

 • NL-Actief
 • Floro webdevelopment  B.V.
 • Goos Websitemakers
 • Docenten van Sport&People (ZZp’ers)


Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens nooit aan andere partijen verstrekken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door M Ventures B.V. en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou hebben in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt het verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevens overdragen van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar: info@sport-people.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk op jouw verzoek, maar maximaal binnen vier weken.

Wijzigingen

Het is aan te raden deze privacyverklaring geregeld te raadplegen omdat wij deze van tijd tot tijd wijzigen.

Zorgvuldigheid

Wij hopen je met voorgaande informatie meer inzicht gegeven te hebben hoe wij omgaan met jouw gegevens. Mocht je suggesties hebben de zorgvuldigheid verder te verbeteren dan ontvangen we die graag.

Onze gegevens:

M Ventures B.V.
Meent 106
3011JR Rotterdam
Nederland

Telefoon: 085-3032812
Website: https://www.sport-people.nl
E-mail: info@sport-people.nl

Sport & People Beoordeling door klanten: 8.3/10 - 23 beoordelingen Whatsapp met ons